Serviceanmälan

Här kan du lämna din serviceanmälan.

Huvudbild

När något är fel i din bostad eller lokal

Tips och självhjälp

Här finns lite tips och råd kring vanliga problem.

Inomhustemperatur

mäts en bit in och en bit upp i rummet, ex vis på ett soffbord. Inte mot yttervägg eller i fönster.

Om du får stopp i avloppet

Vask - spola riktigt hett vatten i avloppet och försök lossa stoppet med vaskrensare. Toalett - om inte WC-skålen redan är full av vatten, prova att hälla en hink vatten från så hög höjd du kan ner i skålen. Golvbrunn - lyft av silen och rensa från hår och annat som samlats i brunnen.